Výprava do lesa...

přidáno: 6. 5. 2015 14:02, autor: Miroslava Ozogánová
...byla pro mnohé velkým životním zážitkem. Přestože jsme vesnická škola, některé děti byly v lese poprvé! A že bylo co k vidění. Studenti Střední lesnické školy v Hranicích provedli děti 1. a 2. třídy po malých skupinkách lesem, poutavě vyprávěli o práci lesníků, o lese, jeho ochraně. Děti si vylezly na kazatelnu, kde dalekohledem pozorovaly okolí, hrály naučné hry, prohlédly si krmelec a lesní školku. Program byl velmi pestrý a poučný, dětem se v lese moc líbilo. Děkujeme provázející studentům.

Valšovice


Comments